str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Operator pentru introducerea, prelucrarea și validarea datelor

Programul de studiu asigură formarea competențelor de prelucrare a textelor și imaginilor  a documentelor de evidență contabilă, a datelor audeo și video,  precum și instalarea, configurarea, și întreținerea produselor-program.

Elevii vor studia următoarele module:

  • Aplicațiile pachetului MS Office (Word, Excel – studiu avansat);
  • Baze de date frecvent utilizate (Access, platforma 1C, Foxpro);
  • Aplicații grafice de creare și prelucrare a imaginilor (Photoshop, Corel);
  • Crearea și prelucrare documentelor Web (HTML, PHP);
  • Tehnici de prelucrare audeo-vizuale .
  • Comunicarea prin rețeaua globală (E-mail, Skype, Messenjer, Viber, FTP);
  • Instalarea, configurarea produselor-program;
  • Întreţinerea produselor-program;
  • Crearea unui mediu adecvat de muncă şi remedierea situaţiilor de risc;

Absolvenții noștri se  angajează  la  astfel de întreprinderi ca StarNet, Draexlmaier, Metro, Slavena, Furshet, Fidesco, oficiile financiar-bancare, oficiile poștale, agențiile publicitare precum și la orice îtreprindere unde se utilizează calculatorul.


Informații suplimentare

Curiculum modular “Operator introducere, valid. și prelucr. date”
Plan de învațământ “Operator validare date”
Standard de calificare “Operator introducere, valid. și prelucr. date”