str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Mecanic auto

Calificarea profesională la meseria Mecanic auto se atribuie în baza unui sistem de competenţe pe care le însuşeşte şi deţinerea cărora o demonstrează absolventul programului de formare profesională.

Cine sunt si cu ce se ocupa?

 Munca unui mecanic auto include întreținerea si repararea vehiculelor de transport.

Ce vei studia (competențele meseriei mecanic auto)? 

 • Executarea lucrărilor de punere în exploatare a automobilelor;
 • Executarea lucrărilor de mentenanţă generală(expres – servicii) a automobilului;
 • Executarea lucrărilor de întreţin ere tehnică şi reparaţie a organelor de susţinere şi rulare a automobilului;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de direcţie;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare;
 • Executarea lucrărilor întreţinere tehnică şi reparaţie a m otoarelor cu ardere internă;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere și reparaţie a echipam entului electric;
 • Executarea lucrărilor întreţinere tehnică şi reparaţie a com ponentelor transmisiei;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere a caroseriei, instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

Unde se desfasoara activitatea si în ce conditii? 

Lecțiile teoretice se promovează  în sălile de clasă, iar lecțiile de instruire practică în atelierele instituției, care sunt dotate cu utilaje și echipamente specific meseriei, în corespundere cu cerințele curriculare. Practica de producere se desfășoară  în ateliere service, precum si în ateliere mari de reparatii.

Care sunt beneficiile tale? 

 • Ateliere performante
 • Utilaje și echipamente de ultima generație
 • Condiții favorabile de trai în cămin
 • Prânz pentru toți elevii
 • Bursă
 • Profesori și maiștri cu grade didactice și calificări înalte
 • Parteneriate de calitate cu agenți economici


Informații suplimentare

Plan de învațământ, meseria “Mecanic Auto”
Curiculum modular “Mecanic Auto”


Materiale didactice

MECANIC AUTO