str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Electrician-electronist auto (MECATRONICA)

Un electrician este un profesionist (meseria?) pregatit pentru domeniul instalațiilor și utilajelor electrice. El devine competent prin pregatire profesionala pentru construcția, instalarea, intreținerea, modificarea și repararea acestora . In activitatea de electrician, trebuiesc respectate o serie de norme tehnice specifice, de standarde.Electricienii pot, de asemenea sa fie specializați in instalații electrice existente la bordul autovehiculelor e.t.c.  Daca doriți sa fiți electronist auto cu adevarat,sa acumulați cunoștințe și deprinderi practice, va așteptam la Școala Profesionala Nr5 or Balți.

La finalul cursului de „Electrician Electronist Auto” participantii vor putea sa:

  • electrical-systemidentifice instalatiile electrice de pe automobil si componentele acestora, sa monteze și utilizeze masinile electrice
  • identifice subansamblurile constructive ale masinilor electrice
  • asigure functionarea masinilor electrice in circuite date
  • execute operatii de intretinere a componentelor si echipamentelor electrice
  • stabileasca procedeul tehnologic de reparare in functie de defectiunea diagnosticata
  • selecteze mijloacele necesare executarii operatiilor de reparare a instalatiilor electrice auto
  • execute operatii de reparare a componentelor si instalatiilor electrice
  • precizeze parametrii de stare si parametrii de diagnosticare pentru fiecare componenta electrica auto.

In afara de specialiate elevii invata obiectele de cultura general – clasa 10-11, conform programului liceal, profil real.


Informații suplimentare

Plan de învățămînt ELECTRICIAN-ELECTRONIST AUTO (MECATRONICA)