str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

ADMITEREA 2023

ŞCOALA  PROFESIONALĂ  № 5,  mun.  Bălți

vine cu oferta educațională pentru anul de studii 2023-2024:

Admiterea se desfasora online eAdmitere si in incinta institutiei


MESERII CONEXE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
 1. Operator pentru suportul tehnic al calculatorului – Operator introducere, validare și prelucrare date
 2. Electrician-electronist auto – Mecanic auto
 3. Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice. Lăcătuș-electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice

MESERII ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
Limba de instruire: română/rusă
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
 • Electrogazosudor-montator

MESERII ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ÎN PARTENERIAT CU ICS DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: frecvența la zi
30% instruire teoretică în instituție,
70% instruire practică în întreprndere
Limba de instruire: română
Finanțare: buget
Admitere: în baza studiilor gimnaziale
 1. Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial
 2. Operator la maşini-unelte semiautomate și automate
 3. Operator în depozitele mecanizate si automatizate

AVANTAJE ȘI OPORTUNITĂȚI

Bursă de studii
Locuri de trai în cămin
Alimentație (prânz gratuit)
Ajutor social
Școala Auto (buget)
CLUBUL TINERILOR MAKERI și ARDUINO
Activități sportive
Activități culturale
Dezvoltare personală
Dezvoltare antreprenorială
Ghidare în carieră

ACTE NECESARE

 1. Actul de studii (original);
 2. Buletin de identitate/certificat de naștere (3 copii)
 3. 6 fotografii 3×4 color;
 4. Adeverința de recrut (pentru băieți);
 5. Certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familii cu patru și mai mulți copii).

Pentru relații suplimentare:

Relații la tel.  (0231) 7-23-34 – director; 7-03-41 – director adjunct

Adresa: mun. Bălți, str. Iv. Franco 15

troleibuzul 2,2A; autobuz 25   microbuz  8, 9 – Stația „Al. cel Bun”;

WEB: www.sp5.md                   E-mail: sp5balti@gmail.com

Facebook: Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți

Instagram:  ip_sp5_balti