str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Cel mai bun Electrogazosudor-montator

Astăzi ,12.02.2023, în gr.26 a fost promovat Concursul: “Cel mai bun Electrogazosudor-montator de la Școala Profesională nr.5 din Bălți.” Elevii participanți la concurs au demonstrat cunoștințe și abilități la proba teoretică și practică. Proba teoretică s-a axat pe gândirea critică și creativă la Modulele meseriei. Lucrul practic a fost apreciat în funcție de respectarea consecutivității pașilor de realizare a sarcinii de muncă, respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, utilizarea corectă și conform destinației a utilajului și instrumentelor de lucru.