str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 73199 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Sitem eficient de ghidare în carieră a angajaților și elevilor

Traseul de dezvoltare profesională, Ce presupune un Sitem eficient de ghidare în carieră a angajaților și elevilor, Cum pot fi racordate valorile personale la valorile organizaționale și cum Ghidarea în carieră aduce prestigiul imaginii instituției – au fost temele de discuție a cadrelor didactice din IP Școlala Profesională nr.5 din Bălți în data de 11-12. 01.2022. Aducem mulțumiri formatorilor Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri în cadrul Proiectului REVOCC II – dnei Lia SCLIFOS, dlui Gheorghe TIMOFTICĂ, dnei Valeria CIOBANU pentru suportul acordat în procesul de elaborare a Sistemului de Ghidare în carieră în instituție!Mulțumim facilitatorilor acestor două zile de activități creative – dna Veronica Cambur, dna Lucia Caraiman, dna Aliona Vicol, dl Eduard Vovc și dl Eduard Pogor!