str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

REZULTATELE ADMITERII 2021

Administrația Școlii Profesionale nr. 5, mun. Bălți prezintă  Rezulatele admiterii candidaților pe forme de învățământ și surse de finanțare la programe de formare profesională tehnică secundară, în rezultatul concursului de admitere, sesiunea 2021.

op11rom

op12rus

13-EEA-MA-rom

14-EEA-MA-rus

15-Electromontor-

16-Electrogazosudor

1D1

2D1

3D1