str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

AVIZ

Şcoala  Profesională  № 5 mun.  BĂLŢI
agajează profesor de discipline tehnice și maistru- instructor la meseriile:

1.Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice – Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice
2.Electromecanic utilaj frigorific şi comercial;
3.Electrogazosudor-montator;
4.Strungar.


Adresa: m. Bălţi,  Cartierul Dacia  str. I. Franco 15   
Relaţii la tel: (0231)   7-23-34.
 (0231)    7-03-41