str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 72334 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

PARTENERIAT INTERNAȚIONAL: STAGII DE PRACTICA IN ROMANIA

Un grup de 10 elevi ai școlii Profesionale nr. 5 din Balți realizeaza stagiul de practica in producție la compania „MULTICO” cu sediul in orașul Timișoara, Romania, in baza unui Memorandum de cooperare incheiat intre instituție și companie.

Cooperarea include :

  1. Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale a elevilor la locul de munca in corespundere cu Planul de invațamant.
  2. Schimb de experiența in domeniul pregatirii elevilor in vederea consolidarii capacitaților pentru asigurarea practicii de producție pentru elevii școala Profesionala nr. 5 din Balți, care urmeaza sa fie sprijinite prin intermediul studierii tehnologiilor avansate de producere.
  3. Schimbul de experiența in domeniul de funcționare a intreprinderilor auto pentru aplicarea tehnologiilor moderne mondiale și europene.
  4. Schimbul de experiența in implementarea principalelor proiecte in domeniul dezvoltarii tehnice.
  5. Avansarea eficacitații invațamantului vocațional tehnic.
  6. Asigurarea forței de munca calificate pentru continuarea și dezvoltarea activitaților.

Experiența acumulata este foarte valoroasa, precum, in cadrul companiei se pune accentul pe comunicarea deschisa, pe orientare spre servicii de calitate.

Tindem sa avem parteneriat de lunga durata, care se distinge prin profesionalism, transparența și incredere.

5

4