str. I. Franco  15  mun. Balti , Republica Moldova

+373 (231) 73199 spp5@mail.ru RomanianRussianEnglish

Lectura este cool(tură!)

Parteneriat cu Biblioteca Municipală „E. Coşeriu” din Bălţi în cadrul Programului Naţional „Lectura Central”.

Acesta este genericul activităţii promovate de către Secţia Achiziţii Completare şi Catalogare a Bibliotecii Municipale „E. Coşeriu” din Bălţi în cadrul Programului Naţional „Lectura Central”. Participanţi au fost elevi ai anului II din grupele nr.21; 22; 25 de la Şcoala Profesională nr.5.

Pe parcursul activităţii s-a conturat relaţia carte – om, afirmîndu-se faptul că nu numai omul poate prezenta o carte, dar şi invers. Parafrazând vestitul proverb „Spune-mi cu cine prieteneşti ca să-ţi spun cine eşti”, am putea zice: „Spune-mi ce carte citeşti ca să-ţi spun cine eşti”.

Au fost prezentate tipurile de lectură şi avantajele lecturii. Elevii s-au convins încă odată că lectura este utilă, benefică, după cum zicea vestitul cronicar Miron Costin: „Nu există o altă mai frumoasă şi mai de preţ în viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”.

Ei au dat dovadă de cunoştinţe şi au participat activ la exerciţiile interactive „Recunoaşte opera, numeşte autorul” şi „Continuă versul”. Participanţii şi-au reamintit cu succes operele din lecturile şcolare, obligatorii, au fost curioşi să facă cunoştinţă cu topul celor mai solicitate cărţi.

Tinerii şi-au expus sincer opiniile pe marginea subiectelor puse în discuţie, fiind ghidați de ideea că „Părerea ta contează! Argumenteaz-o!!!”. Au completat un chestionar „Preferinţele de lectură ale tineretului”. Rezultatele sondajului vor fi utile in selectarea literaturii pentru tineret, în procesul de completare a fondului de carte a Bibliotecii.